Werkzaamheden en onderhoud aan het terrein.

Afgelopen zaterdag is er een begin gemaakt met onderhoud en andere werkzaamheden aan ons trialterrein.
De firma Renzo Hop heeft zaterdag enkele nieuwe boomstammen gebracht en onder leiding van Peter van de Sluis deze op enkele locaties neergelegd.
Nog niet allemaal op hun definitieve plek.
Zaterdag is er door diverse lieden afval van het terrein opgeruimd, het is onvoorstelbaar hoeveel gevulde vuilniszakken dit opleverde…
Enkele struiken en bomen zijn onder handen genomen zodat we niet meer onze helm stoten
Diverse rioleringsbuizen zijn door Harald doorboord en vervolgens vastgezet met stalen steigerbuizen om te voorkomen dat deze in de toekomst loskomen op het zanderige ondergrond.

Om alle buizen op deze manier vast te zetten hebben we nog steigerbuizen en haakse koppelstukken nodig, wie kan ons hiermee helpen?

De komende tijd zullen er op meerdere tijdstippen onderhoud en/of werkzaamheden plaats gaan vinden. Deze werkzaamheden vinden, in principe, niet plaats tijdens openingstijden.
Kijk dus de komende tijd wel even rond op het terrein voordat je met de motor een “bekend” gat in duikt!

Reacties zijn gesloten.