Club van 50

Doel van de Club van 50:

De Club van 50 stelt zich ten doel zowel de rijvreugde als de non-stopkwaliteit, evenals de saamhorigheid en de kameraadschap bij de Motorclub Arnhem te bevorderen door projecten die daaraan een bijdrage leveren zo nodig financieel te ondersteunen.

Lidmaatschap:

 1. Zowel bedrijven als particulieren kunnen lid worden van deze Club van 50.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.
 3. Hierna wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.
 4. Éénmalig per jaar wordt een bedrag van €50,00 via automatische machtiging bij u geïncasseerd of u maakt het bedrag van €50,00 over op de rekening van Motorclub Arnhem rekeningnummer NL42 INGB 0000 8133 85 met vermelding van “uw naam & Club van 50”

  Taken / wederdiensten bestuur:
  • Het bestuur van Motorclub Arnhem zorgt voor het éénmalig opzetten en vervolgens periodiek onderhouden van een Club van 50-bord. Dit bord zal een prominente plaats krijgen bij de ingang van het trialgebied. Op het betreffende bord zullen de namen van de leden worden vermeld. Indien een lid niet op het bord vermeld wil worden zal dit worden gerespecteerd.

  • Het bestuur van MCA zal een aantal voorstellen formuleren en de leden van de Club van 50 kunnen er één kiezen om te verwezenlijken. Denk aan: nieuw gereedschap, materiaal voor non-stops of bv. een jaar overslaan om meer te sparen.

  • Tijdens de jaarlijkse avond (kan ook de ledenvergadering zijn) kunnen de leden van de Club van 50 stemmen op één van de voorstellen en krijgt u een terugkoppeling van het gerealiseerde doel van het vorige jaar.
  Wij hopen dat wij u enthousiast hebben gemaakt om lid van de Club van 50 te worden.

Klik hier voor het inschrijfformulier!

Aanmelden? Vragen? U kunt zich wenden tot onderstaand contactpersoon:

Monique Leunen
Penningmeester Motorclub Arnhem
penningmeester@motorclubarnhem.nl

Leden van de Club van 50:

 • Teun Honders
 • Henny Blanke
 • Ed Olij
 • Onno Fokkinga
 • Herman Leunen sr.
 • Rudie van Weelden
 • Rob Smit
 • Dick Janssen
 • Trialshop Elshof
 • Stef Willems
 • Herman Leunen jr.
 • Gert Jan Jansen
 • Martin Jansen
 • Bart Ebben
 • van Buuren Bouwservice
 • Therus Bartels
 • Willem Oxenaar
 • BERRT Reizen en Trainingen
 • Banden en Uitlijntechniek Roberto Curré
 • Laurense Motors
 • DM Printmedia
 • TvM Dienstverlening
 • De Wansinks
 • Cokkie Bos
 • Eierhandel van Beek

Reacties zijn gesloten.