Lidmaatschap

Om lid te worden moet je in het bezit zijn van een rijderspas van Motorsportpark Gelderland Midden. Meer informatie hierover kun je vinden onder het kopje Trialen bij Motorclub Arnhem.
Als je gaat trainen of aan wedstrijden gaat deelnemen moet je bovendien op verzoek een geldige KNMV Basis Sportlicentie kunnen tonen.

Tarieven per 1 januari 2021 (betaling volledige contributie gaat via je rijderspas):

Rijderspas (éénmalig)€ 25,-
Lidmaatschap per jaar (ingaand vanaf moment van activatie rijderspas)€ 100,-
Gezinslidmaatschap (wonende op hetzelfde adres)€ 85,-
Jeugdlidmaatschap (t/m 13 jaar)€ 75,-
Dagpas€ 15,-

Na het (met de rijderspas) betalen van de contributie bij de entree van het Motorsportpark of online, ben je lid van Motorclub Arnhem. Het lidmaatschap is één volledig jaar geldig en wordt na dat jaar stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap wordt beëindigd door:
– overlijden van het lid
– schriftelijke opzegging door het lid
– opzegging namens de vereniging
– ontzetting.

De opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het eind van het lopende lidmaatschapsjaar te geschieden.
Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan loopt het lidmaatschap door tot het eind van het volgende lidmaatschapsjaar.

Voor het eind van het lopende lidmaatschapsjaar zal de verschuldigde contributie voor het volgend jaar voldaan moeten worden.
Dit kan gedaan worden door de rijderspas online op te waarderen tot minimaal het bedrag van de contributie. Stichting Motorsportpark Gelderland Midden activeert daarna de rijderspas voor het volgend lidmaatschapsjaar.

Reacties zijn gesloten.