Openstelling trial.

Het trialterrein is op aangepaste wijze sinds 23 januari weer geopend voor individuele training. Dit staat echter niet op de website van het Motorsportpark vermeld!
Ook MCA moet haar steentje bijdragen aan het indammen van het corona virus, daarom vragen wij u met klem om u aan de onderstaande regels te houden. Worden deze, simpele, regels niet gevolgd zullen wij wellicht genoodzaakt zijn om het terrein weer te sluiten!
– Houd 1,5 meter afstand van elkaar!
– Parkeer op 2 meter afstand (spiegel tot spiegel) van de auto naast je!
– Heb je klachten, blijf thuis!
– Heeft één van je huisgenoten klachten, blijf thuis!

Vanaf 23 januari weer trialen!

De coronapandemie is nog lang niet over maar we hebben toch besloten om weer open te gaan vanaf zaterdag 23 januari!
Het is erg belangrijk om ons aan de regels te blijven houden! 
We blijven met registratielijsten werken, auto’s minimaal 2 meter uit elkaar, houd afstand en bij Corona verschijnselen of als er iemand ziek is in je omgeving, blijf thuis.
Alleen wanneer wij ons met z’n alle inzetten om de regels na te leven zullen wij open kunnen blijven! Help elkaar hieraan te herinneren!

De afgelopen weken is er veel werk verzet op ons terrein en is ons terrein enorm veranderd. Kijk eerst even goed rond voordat je begint met trainen!

Werk in uitvoering!

*nieuwe foto’s toegevoegd*Het leden aantal is dit jaar fors toegenomen, waardoor we meer plekken nodig hebben om te rijden. Tevens willen we de moderne rijders meer uitdaging bieden en natuurlijk hopen we dat we op 9 mei 2021 de ONK/NKJ kunnen organiseren. Genoeg redenen om het trial terrein van Motorclub Arnhem op dit moment fors aan te pakken. Bestaande Nonstops worden opgefrist en aangepast. Daarnaast wordt bij een aantal non-stops de uitdaging flink opgeschroefd met materiaal dat we van VBI Huissen/Kampen hebben gekregen waarvan het transport naar MCA is verzorgd door Smit Transport uit Kampen. Beide bedrijven enorm bedankt!

Verder lezen

Regels trial terrein en MSPGM! Voor iedereen!

Beste trialist, MCA ziet de laatste tijd dat de regels voor het gebruik van het terrein niet zo nauw meer worden nageleefd. Dit vinden wij erg spijtig en zal mogelijk tot handhaving met mogelijke maatregelen leiden!

  • RIJD NIET OP HET SERVICEPAD & RENNERSKWARTIER!
    Dit levert gevaar op voor bezoekers en het servicepad moet continue gevlakt worden om toegankelijk te houden voor (hulp)diensten.
  • VOLG DE AANGEGEVEN RIJRICHTING!
    Op het terrein staan paaltjes met pijlen welke de juiste richting aangeven, volg deze dan ook!

Ons volledige reglement kan je hier terug vinden.